ברגעים אלו ממש אנו כותבים את העמוד הזה.

נעלה אותו מיד בסיום העבודה